Detail

Archief:159 Collectie R. Hardonk
Inventarisnummer:482
Beschrijving:Foto en biografie van Assueer Sweder van Apeldoren tot de Poll en een foto van het eerste gedeelte van een akte van erfpacht
Vorm:2 stukken2 foto's
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard