Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9510
Datering:1995-1997
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.10.5. Welzijnsaangelegenheden
Verzamelbeschrijving:8928-10137 Sociale jaarverslagen betreffende de jaren 1988 - 1997