Detail

Archief:159 Collectie R. Hardonk
Inventarisnummer:324
Beschrijving:Foto en transcriptie van een schrijven van het Hof aan de scholtis van Apeldoorn met bevel om de eigenaars van het struikgewas bij de Woeste Hoeve dit kreupelhout te verwijderen in verband met grote onveiligheid
Datering:1601
Vorm:1 stuk1 foto
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard