Detail

Archief:159 Collectie R. Hardonk
Inventarisnummer:289
Beschrijving:Foto en transcriptie van een schrijven van het Hof aan Jurrien Pannekoeck, scholtis te Apeldoorn, waarin hem opgedragen wordt om Derck Warners en Johan Bongerts te gelasten de verschuldigde 100 gulden en 2 stuivers binnen veertien dagen aan Andries en Lodewijk van Aelst te betalen
Datering:1621
Vorm:1 stuk1 foto
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard