Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9987
Datering:1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.3.2. Raadscommissies
Verzamelbeschrijving:5115-9989 Agenda's en notulen van de raadscommissie Financiën, Personeel en Organisatie , 1988-1990