Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9979
Datering:1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.3.2. Raadscommissies
Verzamelbeschrijving:9974-9983 Agenda's en notulen van de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken , 1985-1994