Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9973
Datering:1997
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.3.2. Raadscommissies
Verzamelbeschrijving:9970-9973 Agenda's en notulen van de raadscommissie Wijkbeheer, Verkeer en Vervoer en Afvalstoffenbeheer (WVA) , 1994-1997