Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9968
Datering:1987
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.3.2. Raadscommissies
Verzamelbeschrijving:9967-9969 Agenda's en notulen van de raadscommissie Financiën, Beleidscoördinatie en Planning, Personeel en Organisatie , 1986-1988