Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9965
Datering:1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.3.2. Raadscommissies
Verzamelbeschrijving:9965-10027 Agenda's en notulen van de raadscommissie Financiën, Beleidscoördinatie en Planning, Kunst en Cultuur (FBK) , 1990-1992