Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9963
Datering:1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.3.2. Raadscommissies
Verzamelbeschrijving:9963-9986 Agenda's en notulen van de raadscommissie Financiën, Kunst, Luchtvaartzaken en Milieuhygiëne (FKM) , 1994-1997