Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9958
Datering:1997
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.3.2. Raadscommissies
Verzamelbeschrijving:9955-9959 Agenda's en notulen van de raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken, Communicatie, Openbare Orde en Veiligheid (ABO) , 1994-1998