Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9949
Datering:1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.3.2. Raadscommissies
Verzamelbeschrijving:9949-9984 Agenda's en notulen van de raadscommissie Volkshuisvesting, Onderwijs en Regiozaken (VOR) , 1994-1997