Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9941
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.3.2. Raadscommissies
Verzamelbeschrijving:9939-9942 Agenda's en notulen van de raadscommissie Welzijn, Arbeidsmarkt, Sociale Zaken en Volwasseneneducatie (WAS) , 1994-1997