Detail Verzamelbeschrijving

Detail Verzamelbeschrijving

Archief007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer9939-9942
BeschrijvingAgenda's en notulen van de raadscommissie Welzijn, Arbeidsmarkt, Sociale Zaken en Volwasseneneducatie (WAS)
Datering1994-1997
Vorm4 omslagen
Archiefcategorie01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema A.3.2. Raadscommissies
Verzamel beschrijving      9939-9942 Agenda's en notulen van de raadscommissie Welzijn, Arbeidsmarkt, Sociale Zaken en Volwasseneneducatie (WAS), 1994-1997
  •  Deelbeschrijvingen