Detail

Archief:159 Collectie R. Hardonk
Inventarisnummer:220
Beschrijving:Foto's van een schets van het kwartier Arnhem (Veluwen) waarop de grenzen van de drostambten van Over- en Nederveluwen en het Richtersambt van Arnhem en Veluwenzoom zijn aangegeven, en hun onderverdeling in ambten en kerspelen
Datering:1572
Vorm:2 foto's
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard