Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9832
Datering:1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.11.3. Wijkbeheer
Verzamelbeschrijving:9832-9932 Agenda's en notulen van het Wijkcontactambtenaren overleg , 1994-1997