Detail

Archief:159 Collectie R. Hardonk
Inventarisnummer:208
Beschrijving:Foto en transcriptie van een gedeelte uit de rekening van de ontvanger Johan van Dans waaruit blijkt dat in 1583 aan de rentmeester van Monnikhuizen uitstel is verleend in de betaling der verschuldigde schiltschatting over de in Apeldoorn gelegen pachtgoederen van klooster Monnikhuizen
Datering:1583-1584
Vorm:1 stuk1 foto
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard