Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9924
Datering:1989-1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.2.2. Administratieve rechtspraak
Verzamelbeschrijving:9922-9926 Notulen van de commissie Voor de Beroep- en Bezwaarschriften , 1985-1996