Detail

Archief:159 Collectie R. Hardonk
Inventarisnummer:172
Beschrijving:Samenvatting van een schrijven van het Hof aan de drost van Veluwe om op Sacramentsdag in alle kerken van zijn drostambt te doen afkondigen dat alle mannen van 18 tot 60 jaar zich op de eerstvolgende zaterdag gewapend moeten melden te Hoog Soeren om gemonsterd te worden met het oog op de grote overlast die veroorzaakt wordt door heerloze knechten
Datering:1547
Vorm:1 stuk
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard