Detail

Archief:159 Collectie R. Hardonk
Inventarisnummer:153
Beschrijving:Foto en transcriptie van een akte waarin de Rekenkamer van Gelderland namens de Staten van het gewest het goed Hoog Soeren overdraagt aan stadhouder Willem III
Datering:1678
Vorm:1 stuk1 foto
Archiefcategorie:15 Verzamelingen en collecties
Ordeningsschema:1 Stukken van algemene aard