Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9796
Beschrijving:Voorbereidende stukken betreffende de jaren 1988 - 1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.5.1. Begrotingen, meerjarenbegrotingen en meerjarenramingen
Verzamelbeschrijving:9792-9802 Meerjarenbegrotingen betreffende de jaren 1987 - 2000