Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9793
Beschrijving:Meerjarenbegroting betreffende de jaren 1987 - 1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.5.1. Begrotingen, meerjarenbegrotingen en meerjarenramingen
Verzamelbeschrijving:9792-9802 Meerjarenbegrotingen betreffende de jaren 1987 - 2000