Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9791
Beschrijving:Beheersrekening van de Centrale Antenne Inrichting (CAI) en het Grondbedrijf
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.5.2. Rekeningen
Verzamelbeschrijving:394-9791 Jaarrekeningen betreffende het jaar 1987