Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9787
Datering:1995
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.5.1. Begrotingen, meerjarenbegrotingen en meerjarenramingen
Verzamelbeschrijving:9785-9789 Concernrapportages ten behoeve van begrotingsvoorbereidingen , 1991-1997