Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9773
Beschrijving:Beheersrekening van de sector Onderwijs, Cultuur en Recreatie (OCR)
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.5.2. Rekeningen
Verzamelbeschrijving:394-9791 Jaarrekeningen betreffende het jaar 1987