Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9771
Beschrijving:Beheersrekeningen van de sector Secretarie (SE), stafdienst Financiën (SF), stafdienst Personeel en Organisatie (PO), gemeentelijke Accountantsdienst, Gemeente-archief, Politie, Brandweer, gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst van de sector Maatschappelijke Zaken en Gezondheidszorg (MZG)
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.5.2. Rekeningen
Verzamelbeschrijving:394-9791 Jaarrekeningen betreffende het jaar 1987