Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9751
Beschrijving:Tekening deel II
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.6.4.2.2. Bouwaangelegenheden
Verzamelbeschrijving:9748-9751 Aanvullende kantoorruimte in het voormalige postkantoor , 1993-1995