Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9737
Beschrijving:Beheersrekening van het Grondbedrijf
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.5.2. Rekeningen
Verzamelbeschrijving:8714-9737 Jaarrekeningen betreffende het jaar 1993