Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9726
Beschrijving:Tekeningen deel II
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.6.4.2.2. Bouwaangelegenheden
Verzamelbeschrijving:9724-9739 Bestek RAMN01 over de bouwput en het sloopwerk , 1989