Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9719
Beschrijving:Tekeningen deel III
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.6.4.2.2. Bouwaangelegenheden
Verzamelbeschrijving:9715-9740 Bestek 8860 over nieuwbouw van het stadhuis aan de Markt , 1989-1990