Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9681
Beschrijving:Beheersrekeningen van de sector Secretarie (SE), stafdienst Financiën (SF), stafdienst Personeel en Organisatie (PO), Gemeente-archief en Brandweer
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.5.2. Rekeningen
Verzamelbeschrijving:8716-9683 Jaarrekeningen betreffende het jaar 1994