Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9667
Beschrijving:Beheersrekening van de Centrale Antenne Inrichting (CAI)
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.5.2. Rekeningen
Verzamelbeschrijving:8712-9779 Jaarrekeningen betreffende het jaar 1992