Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9627
Beschrijving:Beheersbegrotingen van de sector Secretarie (SE), stafdienst Financiën (SF), stafdienst Personeel en Organisatie (PO), gemeentelijke Accountantsdienst, Gemeente-archief, Politie en Brandweer
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.5.1. Begrotingen, meerjarenbegrotingen en meerjarenramingen
Verzamelbeschrijving:147-9630 Begrotingen betreffende het jaar 1987