Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9621
Beschrijving:Beleidsbegroting voorbereidende stukken
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.5.1. Begrotingen, meerjarenbegrotingen en meerjarenramingen
Verzamelbeschrijving:147-9630 Begrotingen betreffende het jaar 1987