Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9613
Beschrijving:Beleidsbegroting
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.5.1. Begrotingen, meerjarenbegrotingen en meerjarenramingen
Verzamelbeschrijving:8701-9631 Begrotingen betreffende het jaar 1995