Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9599
Beschrijving:Beheersbegroting van de sector Maatschappelijke Zaken en Gezondheidszorg (MZG)
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.5.1. Begrotingen, meerjarenbegrotingen en meerjarenramingen
Verzamelbeschrijving:8691-9888 Begrotingen betreffende het jaar 1986