Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9593
Beschrijving:Beheersbegrotingen van de sector Secretarie (SE), stafdienst Financiën (SF), stafdienst Personeel en Organisatie (PO), Gemeente-archief, Politie en Brandweer
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.5.1. Begrotingen, meerjarenbegrotingen en meerjarenramingen
Verzamelbeschrijving:8697-9632 Begrotingen betreffende het jaar 1991