Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9581
Beschrijving:Begrotingswijziging 26-50
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.5.1. Begrotingen, meerjarenbegrotingen en meerjarenramingen
Verzamelbeschrijving:335-9617 Begrotingen betreffende het jaar 1990