Detail Verzamelbeschrijving

Detail Verzamelbeschrijving

Archief007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer335-9617
BeschrijvingBegrotingen betreffende het jaar 1990
Vorm12 omslagen
Archiefcategorie01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema A.5.1. Begrotingen, meerjarenbegrotingen en meerjarenramingen
Verzamel beschrijving      335-9617 Begrotingen betreffende het jaar 1990
  •  Deelbeschrijvingen