Detail Verzamelbeschrijving

Detail Verzamelbeschrijving

Archief007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer150-9619
BeschrijvingBegrotingen betreffende het jaar 1989
Vorm14 omslagen
Archiefcategorie01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema A.5.1. Begrotingen, meerjarenbegrotingen en meerjarenramingen
Verzamel beschrijving      150-9619 Begrotingen betreffende het jaar 1989
  •  Deelbeschrijvingen