Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9573
Beschrijving:Begrotingswijziging 126-141
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.5.1. Begrotingen, meerjarenbegrotingen en meerjarenramingen
Verzamelbeschrijving:149-9620 Begrotingen betreffende het jaar 1988