Detail Verzamelbeschrijving

Detail Verzamelbeschrijving

Archief007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer9557-9592
BeschrijvingBegrotingen betreffende het jaar 1997
Vorm3 omslagen
Archiefcategorie01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema A.5.1. Begrotingen, meerjarenbegrotingen en meerjarenramingen
Verzamel beschrijving      9557-9592 Begrotingen betreffende het jaar 1997
  •  Deelbeschrijvingen