Detail Verzamelbeschrijving

Detail Verzamelbeschrijving

Archief007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer8691-9888
BeschrijvingBegrotingen betreffende het jaar 1986
Vorm16 omslagen
Archiefcategorie01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema A.5.1. Begrotingen, meerjarenbegrotingen en meerjarenramingen
Verzamel beschrijving      8691-9888 Begrotingen betreffende het jaar 1986
  •  Deelbeschrijvingen