Detail Verzamelbeschrijving

Detail Verzamelbeschrijving

Archief007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer425-9615
BeschrijvingBegrotingen betreffende het jaar 1992
Vorm12 omslagen
Archiefcategorie01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema A.5.1. Begrotingen, meerjarenbegrotingen en meerjarenramingen
Verzamel beschrijving      425-9615 Begrotingen betreffende het jaar 1992
  •  Deelbeschrijvingen