Detail Verzamelbeschrijving

Detail Verzamelbeschrijving

Archief007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer8700-9625
BeschrijvingBegrotingen betreffende het jaar 1994
Vorm11 omslagen
Archiefcategorie01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema A.5.1. Begrotingen, meerjarenbegrotingen en meerjarenramingen
Verzamel beschrijving      8700-9625 Begrotingen betreffende het jaar 1994
  •  Deelbeschrijvingen