Detail Verzamelbeschrijving

Detail Verzamelbeschrijving

Archief007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer8701-9631
BeschrijvingBegrotingen betreffende het jaar 1995
Vorm9 omslagen
Archiefcategorie01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema A.5.1. Begrotingen, meerjarenbegrotingen en meerjarenramingen
Verzamel beschrijving      8701-9631 Begrotingen betreffende het jaar 1995
  •  Deelbeschrijvingen