Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9482
Datering:1995
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.10.2. Rechtspositie
Verzamelbeschrijving:9482-9484 Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR), inclusief uitwerkingsovereenkomst (UWO) , 1995-1997