Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9436
Beschrijving:De Heuvellaan gelegen aan de Heuvellaan 1
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.12.1.2.2. Schoolgebouwen
Verzamelbeschrijving:9392-9459 Uitbreiding en nieuwbouw van onderwijshuisvesting , 1989-1998