Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9356
Beschrijving:Bestek en voorwaarden
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.15.1.2. Sportaccommodatis
Verzamelbeschrijving:9349-9381 Bouw van zwembad Malkenschoten , 1995-1996