Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:9353
Beschrijving:Tekeningen, map IV (staalconstructie)
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:B.15.1.2. Sportaccommodatis
Verzamelbeschrijving:9349-9381 Bouw van zwembad Malkenschoten , 1995-1996